Komentarze

ZUS w roku 2014 23. grudnia 2013 11:44:00 podatki
linkologia.pl spis.pl

WZROST SKŁADEK ZUS

 

Rok 2014 przyniesie wiele zmian jeśli w mówimy o składkach ZUS. Wzrosną wskaźniki wyznaczające podstawę składek na ZUS, a tym samym wzrosną same składki. Mowa tutaj o składkach emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych a także składkach na NFZ.

 

Osoby, które prowadzą działalnośc gospodarczą mają wyznaczane składki w oparcie o dwie różne podstawy.

  1. niższa podstawa(preferencyjna) - dotyczy osób rozpoczynających prowadzenie własnej firmy, obowiązuje przez 2 lata = 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia na dany rok.
  2. wyższa podstawa - dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 5 lat prowadziły firme oraz tych, którzy prowadzą firmę ponad 2 lata, ale stracili możliwość korzystania z niższej stawki         = 60 % przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w danym roku

Rząd przyjął kwote minimalnego wynagrodzenia wynoszącą 1680 zł. Od niej zależy wysokość podstawy wymiaru składek preferencyjnych na ZUS. Podstawa równa się 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2014 r. = 504 zł.

 

Minimalna wartość składki na ubezpieczenie dla osób prowadzących przez krótki czas swoją firmę:

emerytalne - 98,38 zł

rentowe - 40,32 zł

chorobowe - 12,35 zł

wypadkowe - 9,73 zł


Podstawa wymiaru składek ZUS dla firm prowadzących firme powyżej dwóch lat zależy od tego jaki przewidują one przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na dany rok = 60% tej kwoty. 

 

Składki na ubezpieczenie dla firm prowadzących działalność przez dłuższy czas:

emerytalne - 438,73 zł

rentowe - 179,81 zł

chorobowe - 55,07 zł

wypadkowe - 43,38 zł

składka na Fundusz Pracy - 55,07 zł

 


Brak komentarzy

wiersze-duszy-ciala-i-umyslu | yakkul | martinka | saheli | twojeleki | Mailing