Ostatnie Wpisy

Podatek detaliczny od września 26. sierpnia 2016 09:28:00 podatki
linkologia.pl spis.pl

Od września bieżącego roku dołącza nowa ustawa do polskiego systemu prawa podatkowego mówiąca o podatku od sprzedaży detalicznej. Opodatkowana zostanie nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł miesięcznie. Suma ta składa się z pełnych należności ze sprzedaży, zaliczek, rat, zadatków oraz przedpłat. Do tej kwoty nie wlicza się należnego VAT.

 

Celem wprowadzenia podatku jest wyrównanie szans między małym przedsiębiorcom a gigantycznymi firmami handlowymi. Oczywiście skutkiem wprowadzenia podatku jest są także dodatkowe pieniądze dla budżetu państwa.

 

Do zapłaty tego podatku będą zobowiązani przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną.

 

Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc, a termin złożenia deklaracji za dany miesiąc będzie mijał z 25. dniem miesiąca następnego (jak w VAT-cie). Obowiązek podatkowy zrodzi się z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 mln zł i dotknie przychodu osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca.

 

Stawki podatku detalicznego progresywnego:

 

- 0,8% od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie,

- 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

 

 

doradztwo księgowe
 

Wymogi stawiane dokumentowi księgowemu 19. sierpnia 2016 11:09:00 podatki
linkologia.pl spis.pl
Aby dokonać zapisu w księdze rachunkowej potrzebny jest dokument, stwierdzający zdarzenie gospodarcze. Dokument ten musi spełniać okreslone warunki, by mógł spełnić swoją funkcję. Przepisy określające te wymogi znajdują się w Ustawie o rachunkowości.  Określa ona ściśle co musi zawierać dowód księgowy. A są to:
 
 - określenie rodzaju i numer identyfikacyjny, 
 
 - określenie stron dokonujących operacji gospodarczej (wraz z podaniem nazw i adresów), 
 
 - opis operacji gospodarczej oraz jej wartość, a także w miarę możliwości określanie wartości w  jednostkach naturalnych, 
 
 - data dokonania operacji, a także data wystawienia dowodu, 
 
 - podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
 
 - stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania 
 
Szegółowe regulacje na ten temat znajdują się artykule 21 z rozdziału 2 "Prowadzenie ksiąg rachunkowych" Ustawy o Rachunkowości. Tam również można dowiedzieć się więcej na temat zasad prowadzenia pełnej księgowości. Niestety przepisów jest wiele, a nie wszystkie moga byc tak łatwo zrozumiałe. Dlatego prowadząc działalność gospodarczą, warto odciążyć się z obowiązku jakim jest księgowość, korzystając z usług biura rachunkowego. 
 
System emerytalny w Polsce 12. sierpnia 2016 09:48:00 podatki
linkologia.pl spis.pl

Czym jest emerytura? To świadczenie pieniężne, którego celem jest zabezpieczenie bytu osób starszych. Powodem uzyskania świadczenia jest brak możliwości wykonywania pracy zarobkowej ze względu na wiek.

 

Jakie systemy emerytalne wyróżniamy w Polsce?

 

  1. „Stare zasady”

Ten system obejmuje osoby urodzone przez 1949 rokiem. Emeryturę otrzymują osoby, które spełniają wymagania:

 

* odpowiedni wiek emerytalny;

 


Wiek emerytalny:
-kobieta po ukończeniu 60 roku życia,
-mężczyzna po ukończeniu 65 roku życia.

 

* posiadanie odpowiednio długiego okresu zatrudnienia;

 

  1. „Nowe zasady”

Emerytura wypłacana jest po uzyskaniu wieku emerytalnego. Wysokość uzależniona jest od sumy odprowadzonych składek.

 

  1. Uprzywilejowane systemy branżowe

Dotyczą służb mundurowych, górników, nauczycieli, kolejarzy, prokuratorów, sędziów oraz rolników. Mają oni możliwość płacenia niższych składek. Jednak ich świadczenia emerytalne są wyższe.

Zalety pełnej rachunkowości 05. sierpnia 2016 14:30:00 podatki
linkologia.pl spis.pl

Pełna księgowość prawie zawsze uważana jest za najtrudnieszą formę prowadzenia księgowości. Jednak brew pozorom metoda ta może mieć zalety. Są one jednak bardziej dostrzegane przez większe firmy. 

 

Co można zaliczyć zalet pełnej księgowości? 

 

Na pewno zaletą dla firm jest to, że mogą dostosować politykę prowadzonej rachunkowości do specyfiki firmy. Oznacza to dokładnie, że można na przykład dostosować liczbę i rodzaj kont księgowych do specyfiki firmy, która może być firmą handlową czy produkcyjną. Polityka rachunkowości daje także możliwość określenia roku oborotowego, tak by firmie było wygodniej. 

 

Ponieważ metoda pełnej księgowości jest bardzo dokładna i rozbudowana informacje, jakie dostarcza kierownictwu są rzetelne i aktualne. To pomaga lepiej zarządzać przedsiębiorstwem, a także planować jego dalszy rozwój. 

Wady uproszczonej księgowości 28. lipca 2016 09:13:00 podatki
linkologia.pl spis.pl

Księgowość stanowi jeden z najważniejszych fundamentów, od których zależy funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wszystko ma zarówno wady, jak i zalety. Nie inaczej jest w przypadku księgowości uproszczonej.

 

Wadami prowadzenia księgowości uproszczonej jest to iż:

1. jest ona dostępna jedynie dla określonych w ustawie podmiotów gospodarczych,

2. nie ma możliwości przeprowadzania analiz na szerszą skalę,

3. wymaga doskonałej znajomości aktualnych regulacji prawnych,

4. pełna odpowiedzialność prawna za popełnione błędy spoczywa na osobie tym się zajmującej,

5. występuje ograniczony zakres kategorii, który powoduje różnego rodzaju niejasności w przypadku wystąpienia potrzeby ewidencji skomplikowanych operacji.

 

Każda decyzja związana z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa wymaga dogłębnego przeanalizowania wszystkich możliwych za i przeciw, po czym przedsiębiorca otrzymuje konkretny obraz tego, jakie korzyści odniesie jego firma po podjęciu konkretnej decyzji.

 

Bycie przedsiębiorcą nie jest proste, ale odpowiednie podejście do swoich obowiązków, może okazać się gwarancją sukcesu.

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow